Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Direct and indirect effects and feedbacks of biomass burning aerosols over Mainland Southeast Asia and South China in springtime

Direct and indirect effects and feedbacks of biomass burning aerosols over Mainland Southeast Asia and South China in springtime

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15488  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Biomass burning aerosols; Long range transport; Radiative effect; Feedback; Mainland Southeast Asia; South China

 


Southeast Asia is one of the largest biomass burning (BB) source regions in the world. In order to promote our understanding of BB aerosol characteristics and environmental impacts, this study investigated the emission, composition, evolution, radiative effects, and feedbacks of BB aerosols from Mainland Southeast Asia during 15 March to 15 April 2019 by using an online-coupled regional chemistry/aerosol-climate model RIEMS-Chem. Model results are compared against a variety of ground and vertical observations, indicating a generally good model performance for meteorology, aerosol chemical compositions, and aerosol optical properties. It is found that BB aerosols contributed significantly to regional particulate matter (PM), accounting for up to 90 % of the near-surface PM(2.5), BC, and OC concentrations over the BB source regions of north Mainland Southeast Asia and for approximately 30-70 % over wide downwind areas including most areas of southwest China and portions of south China. At the top of atmosphere (TOA), BB aerosols exerted a positive all-sky radiative effect (DRE(BB)) up to 25 W/m(2) over north Vietnam and south China, a negative DRE(BB) up to -10 W/m(2) over Myanmar, western Thailand, and southwest China. Meanwhile, the indirect radiative effect (IRE(BB)) was consistently negative, with the maximum of -10 W/m(2) over downwind areas with cloud coverage, e.g., from north Vietnam to most of south China. The subregional (95-125°E and 10-30°N) and period mean DRE(BB) and IRE(BB) at TOA were estimated to be 0.69 W/m(2) and - 0.63 W/m(2), respectively, leading a total radiative effect (TRE(BB)) of 0.06 W/m(2) at TOA. The radiative effects of BB aerosols led to decreases in sensible and latent heat fluxes, near-surface temperature, PBL height, and wind speed of 6.0 Wm(-2), 9.0 Wm(-2), 0.26 °C, 38.7 m, and 0.1 m/s, respectively, accompanied with an increase in RH of 1.9 %, averaged over the subregion and the study period. The accumulated precipitation during the study period was apparently reduced by BB aerosols from east Thailand to south China, with the maximum reduction up to 14 cm (exceeding 40 %) over north Vietnam and south China. TRE(BB) tended to increase mean near-surface PM(2.5) and its component concentrations, with the maximum percentage increase up to 24 % over the BB source regions of north Mainland Southeast Asia, resulting from the combined effects of dynamic and chemical feedbacks. DRE(BB) generally dominated over IRE(BB) in the feedback-induced PM(2.5) concentration changes.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn