Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam = Market access conditions for foreign investors under current Vietnam s legal regulations

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam = Market access conditions for foreign investors under current Vietnam's legal regulations

Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Thu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49532  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Điều kiện tiếp cận thị trường; Mở cửa thị trường; Nhà đầu tư nước ngoài; Pháp luật; Quy định

 


Bài viết đề cập về việc triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài (ĐTNN), Luật Đầu tư2020 và các văn bản hướng dẫn đã bổ sung quy định về điều kiện tiếp cận thị trường (TCTT) đối với nhà ĐTNN. Đồng thời phân tích điều kiện TCTT đối với nhà ĐTNN theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn