Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Diễn ngôn về học sinh trường chuyên trên các báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

Diễn ngôn về học sinh trường chuyên trên các báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Vũ, Hoàng Long

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 138 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143430  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Diễn ngôn; Học sinh trường chuyên; Báo điện tử

 


Mục đích nghiên cứu của đề tài là khảo sát cách thức báo chí kiến tạo nên hình tượng học sinh trường chuyên thông qua diễn ngôn truyền thông. Sau đây là những mục tiêu cụ thể của luận văn: Thứ nhất, đề tài làm rõ hệ thống lý thuyết diễn ngôn của Foucault trong bối cảnh nghiên cứu về kênh truyền báo điện tử. Hệ thống lý thuyết này thường được sử dụng trong ngành ngôn ngữ học và văn học, vì vậy đặt diễn ngôn vào bối cảnh truyền thông đại chúng ở Việt Nam sẽ là điểm mới lớn nhất của luận văn này. Thứ hai, đề tài làm rõ diễn ngôn về người học sinh trường chuyên trên báo điện tử ở Việt Nam. Mục tiêu này tập trung vào việc tìm hiểu sự kiến tạo diễn ngôn người học sinh trường chuyên lý tưởng trên báo điện tử trong tương quan với yếu tố bối cảnh lịch sử Việt Nam trong Đổi Mới, được đặc tính hoá bởi tầm ảnh hưởng của chế độ trọng dụng nhân tài, toàn cầu hoá, và nền kinh tế thị trường. Thứ ba, đề tài nghiên cứu các phương thức kiến tạo diễn ngôn về học sinh trường chuyên trên báo điện tử. Tôi sẽ tìm ra những mô-típ và chất liệu có tính chất lặp lại, rập khuôn trong cách mô tả về học sinh trường chuyên của báo chí.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn