Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Developing a System for Detection and Warning Children in Locked-Vehicles using OpenCV

Developing a System for Detection and Warning Children in Locked-Vehicles using OpenCV

Tác giả: Nguyen, Ngoc Anh

Nhà xuất bản: Da Nang Publishing House

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2289  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Age Recognition; OpenCV; Children Are Left Alone in the Car; Safety for Children; Face Detection

 


It is unavoidable that the growing number of private automobiles offers some potential threats to society. Children have frequently locked in cars alone due to parental irresponsibility, which can result in accidents. In light of these issues, a method based on face traits has been created to improve the safety of children's riding. This system is a child-safety technology that uses human face features to judge the personal safety of children stuck in a car after it has been parked. Face detection, age recognition are the two essential components of the method. This paper describes and explains in detail the entire process of developing a Safety warning system (SWS) for recognizing a person’s age and face. Face detection and recognition methods that have been used are described and explained as well as development steps used in the development of a Safety warning system. The software solution describes the details of using the OpenCV library not only to detect whether children are left alone in a car but also to send the signal to the handheld device and mobile application.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn