Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Demystifying the link between journey seamlessness experience and customer engagement behavior in the context of omnichannel retailing

Demystifying the link between journey seamlessness experience and customer engagement behavior in the context of omnichannel retailing

Tác giả: Nguyen Long Hai

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63949  

Ngôn ngữ: English

Chủ đề: Journey seamlessness; Omnichannel retailers; Self-brand connection; Customer engagement

 


Seamlessness experience has become one of the most vital experiences throughout the customer journey across multiple touchpoints and shopping stages in an omnichannel context. But the effects of the seamlessness experience on important customer engagement behavior, including customer purchase behavior, customer knowledge behavior, customer referral behavior, and customer influencer behavior, remain unexplored. The purpose of this study is to demystify the link between the journey seamlessness experience and customer engagement behavior, together with the mediating role of self-brand connection, as well as the moderating role of the feeling of groundedness between journey seamlessness experience and self-brand connection. Based on 474 usable questionnaires collected from omnichannel customers in Ho Chi Minh, the partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach is applied to analyze and test the proposed hypotheses. The analysis result reveals that seamlessness experience has the strongest effect on customer purchase behavior, followed by customer knowledge behavior, customer influencer behavior, and then customer referral behavior. In addition, the mediating role of self-brand connection on the nexus between seamlessness experience and customer engagement behavior is supported-which means the transformation from omnichannel experience into engagement behavior requires the development of a strong self-brand connection. Furthermore, the effect of journey seamlessness experience on self-brand connection is intensified among consumers who have strong feelings of groundedness. These results provide important implications for omnichannel retailers who would like to improve their customers’ self-brand connection and subsequent engagement behavior

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn