Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Dementia classification using MR imaging and clinical data with voting based machine learning models

Dementia classification using MR imaging and clinical data with voting based machine learning models

Tác giả: Subrato Bharati

Nhà xuất bản: Springer Nature Switzerland AG.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65309  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Dementia classification; MR imaging; Random forest; XGB classifier; Voting classifiers; Gradient boosting classifier; Feature selection

 


Dementia is one of the leading causes of severe cognitive decline, it induces memory loss and impairs the daily life of millions of people worldwide. In this work, we consider the classification of dementia using magnetic resonance (MR) imaging and clinical data with machine learning models. We adapt univariate feature selection in the MR data pre-processing step as a filter-based feature selection. Bagged decision trees are also implemented to estimate the important features for achieving good classification accuracy. Several ensemble learning-based machine learning approaches, namely gradient boosting (GB), extreme gradient boost (XGB), voting-based, and random forest (RF) classifiers, are considered for the diagnosis of dementia. Moreover, we propose voting-based classifiers that train on an ensemble of numerous basic machine learning models, such as the extra trees classifier, RF, GB, and XGB. The implementation of a voting-based approach is one of the important contributions, and the performance of different classifiers are evaluated in terms of precision, accuracy, recall, and F1 score. Moreover, the receiver operating characteristic curve (ROC) and area under the ROC curve (AUC) are used as metrics for comparing these classifiers. Experimental results show that the voting-based classifiers often perform better compared to the RF, GB, and XGB in terms of precision, recall, and accuracy, thereby indicating the promise of differentiating dementia from imaging and clinical data.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn