Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Decomposing scale and technique effects of financial development and foreign direct investment on renewable energy consumption

Decomposing scale and technique effects of financial development and foreign direct investment on renewable energy consumption

Tác giả: Muhammad Shahbaz

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63882  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Scale and technique effects; Financial development; Foreign direct investment; Renewable energy consumption

 


This paper contributes to literature by divulging the nature of scale and technique effects on renewable energy consumption, considering foreign direct investment (FDI) and financial development as considerable factors of renewable energy demand. The data for 39 countries over the period of 2000–2019 is used for empirical analysis. In doing so, second generation methodological approaches are applied to decompose scale and technique effects. The empirical results show the presence of cointegration between the model parameters, in the presence of cross-sectional dependence and structural breaks. Further, financial development is positively linked with renewable energy consumption. Foreign direct investment and renewable energy demand are positively linked. Composition effect has negative effect on renewable energy consumption. Economic growth and fossil fuel consumption have positive impact on renewable energy consumption. Long run estimation results indicate that renewable energy-FDI and renewable energy-financial development associations are U-shaped. It indicates that the scale effects exerted by FDI and financial development are overridden by technique and composition effects, and hence, the demand for renewable energy and consequential renewable energy consumption rises with the progression of economic growth. Based on this, policy suggestions are provided for these nations to ascertain sustainable development through bringing forth transformations in the energy policies.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn