Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Decentralisation in State Management in Vietnam

Decentralisation in State Management in Vietnam

Tác giả: Vo, Cong Khoi

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141416  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Phi tập trung; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; Việt Nam

 


Phi tập trung đã trở thành chính sách quan trọng trong cải cách khu vực công ở các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, phi tập trung được triển khai như là một phần quan trọng của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1991 [1] nhằm từng bước trao quyền cho chính quyền địa phương. Các nghiên cứu về phi tập trung và mối quan hệ giữa trung ương và chính quyền địa phương ở Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều phương pháp và góc độ tiếp cận. Tuy nhiên, chưa có sự thống nhất trong quan niệm về bản chất, nội dung, ý nghĩa và hệ quả của chính sách phi tập trung. Bằng cách tiếp cận tích hợp, bài viết trình bày khái niệm và các hình thức phi tập trung trong bối cảnh đặc thù của Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu cũng đã bước đầu làm rõ mối liên hệ giữa phi tập trung hoá với phân cấp, phân quyền. Thông qua giới thiệu tóm lược quá trình thực hiện phi tập trung, bài viết đánh giá khái quát việc triển khai chính sách này trên thực tế và đề xuất một số giải pháp góp phần đảm bảo phi tập trung ở Việt Nam trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn