Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp VN30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Proposing a research model of factors affecting the business efficiency of enterprises in the VN30 basket on Vietnam’s stock market

Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp VN30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Proposing a research model of factors affecting the business efficiency of enterprises in the VN30 basket on Vietnam’s stock market

Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Chung

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49468  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Doanh nghiệp; Thị trường chứng khoán; Hiệu quả kinh doanh

 


Dựa trên tổng quan các nghiên cứu trước đây về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp VN 30, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp VN 30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, gồm 5 nhân tố, đó là: Quy mô doanh nghiệp; Cấu trúc vốn; Tỷ lệ lạm phát; Tốc độ tăng trưởng; Quản trị khoản phải thu.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn