Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đề xuất mô hình các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với các chuyên ngành đào tạo của trường đại học Giáo dục, ĐHQGHN = Proposed model of factors affecting students of satisfaction with the majors in training of university of education, VNU

Đề xuất mô hình các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với các chuyên ngành đào tạo của trường đại học Giáo dục, ĐHQGHN = Proposed model of factors affecting students of satisfaction with the majors in training of university of education, VNU

Tác giả: Trần, Thị Thu Ngân

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 12 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146041  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Hội thảo khoa học; Giáo dục học; Dịch vụ -- Chất lượng; Chuyên ngành đào tạo -- Chất lượng

 


Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày càng mở rộng và phát triển đa dạng về nhóm ngành và chuyên ngành đào tạo cũng như khai thác hiệu quả hơn mô hình đào tạo A+B kết hợp giữa các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. Từ đó việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm thoả mãn nhu cầu của người học, nhu cầu của xã hội là vô cùng cần thiết. Do đó cần có một nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với các chuyên ngành đào tạo. Báo cáo này đề xuất một mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của sinh viên đối với chuyên ngành đào tạo đã và đang theo học thông qua phương pháp đánh giá định lượng sử dụng mô hình SEM. Việc đánh giá được mức độ hài lòng của sinh viên sẽ giúp Nhà trường có góc nhìn đa dạng và tìm ra những nhân tố chính ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của sinh viên đối với chuyên ngành đào tạo

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn