Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đề xuất mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống thông tin quản trị logistics doanh nghiệp = Proposing a model of factors affecting the successful implementation of an logistics management information system in enterprises

Đề xuất mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống thông tin quản trị logistics doanh nghiệp = Proposing a model of factors affecting the successful implementation of an logistics management information system in enterprises

Tác giả: Nguyễn, Quỳnh Mai

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49470  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Logistics; Hệ thống thông tin; Quản trị logistics; Doanh nghiệp

 


Trên thế giới, logistics là lĩnh vực đã và đang phát triển mạnh mẽ và đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất, lưu thông, phân phối. Các doanh nghiệp muốn thành công cần xây dựng và triển khai hệ thống thông tin (HTTT) quản trị logistics một cách hiệu quả. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xây dựng giả thuyết nghiên cứu, đề xuất mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai thành công HTTT quản trị logistics doanh nghiệp với sự tham gia của các nhân tố: (1) Chất lượng thông tin; (2) Chất lượng hệ thống; (3) Yếu tố công nghệ; (4) Vai trò của nhà quản lý; (5) Môi trường doanh nghiệp; (6) Tác động của chính sách; (7) Đào tạo sử dụng hệ thống.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn