Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Dạy học hình học không gian ở bậc trung học phổ thông theo định hướng giáo dục STEM

Dạy học hình học không gian ở bậc trung học phổ thông theo định hướng giáo dục STEM

Tác giả: Lê, Thị Thu Hằng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 121 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141446  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

 

Tài liệu liên quan

Về đầu trang