Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu thời đại công nghệ số = Training human resource of accountants, auditors meet the requirements of the digital technology age

Đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu thời đại công nghệ số = Training human resource of accountants, auditors meet the requirements of the digital technology age

Tác giả: Đoàn, Xuân Tiên

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49615  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thời đại công nghệ số; Nguồn nhân lực; Kế toán; Kiểm toán

 


Công nghệ số đang phát triển một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, mở ra thời đại mới trong tiến trình phát triển nhân loại - đó là kỷ nguyên số. Thời đại công nghệ số tạo nhiều cơ hội, đồng thời cũng rất nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến tất các các ngành, lĩnh vực trong đời sống kinh tế, xã hội nói chung và lĩnh vực kế toán, kiểm toán nói riêng, trong đó có vấn đề đào tạo nhân lực - đội ngũ làm công tác kế toán, kiểm toán. Trong thời đại công nghệ số, mỗi cán bộ làm công tác kế toán, kiểm toán cần hội tụ được nhiều yếu tố từ tư duy, sáng tạo, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng kỹ thuật số, kỹ năng phân tích, tổng hợp, ngoại ngữ, đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm, sự thông minh nhạy bén, chỉ số cảm xúc và tầm nhìn. Bài viết tập trung phân tích cơ hội, thách thức và những yêu cầu của thời đại số đối với nguồn nhân lực, đội ngũ làm công tác kế toán, kiểm toán ở Việt Nam; thực trạng đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán và những giải pháp cơ bản đổi mới đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu thời đại số.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn