Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đạo đức nghề công tác xã hội từ lý thuyết đến công tác tổ chức thực hành tại phân hiệu Học viện phụ nữ Việt Nam

Đạo đức nghề công tác xã hội từ lý thuyết đến công tác tổ chức thực hành tại phân hiệu Học viện phụ nữ Việt Nam

Tác giả: Trần, Thị Thu Hường

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 8 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141709  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đạo đức công tác xã hội; Thực tập; Thực hành công tác xã hội

 


Trong những năm gần đây, nghề công tác xã hội phát triển khá nhanh về cả số lượng lẫn chất lượng trên phạm vi cả nước. Đề án số 32 về phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 với mục tiêu nhằm phát triển công tác xã hội trở thành một nghề ở Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến. Một trong những hoạt động của đề án là ban hành tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội thể hiện trong Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH “Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội” ngày 02/02/2017. Chính những hiểu biết đúng đắn, sâu sắc về đạo đức nghề nghiệp sẽ trở thành kim chỉ nam giúp mỗi nhân viên xã hội nhận thức một cách sâu sắc sự thống nhất giữa lợi ích cá nhân và lợi ích ngành nghề, giữa hạnh phúc của bản thân với hạnh phúc của người khác và hạnh phúc chung của toàn xã hội. Bài viết này sẽ tập trung trao đổi làm rõ việc vận dụng một số khía cạnh đạo đức nghề công tác xã hội trong thực hành, thực tế và cách thức hướng dẫn sinh viên Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam thực tập vận dụng kiến thức đạo đức nghề nghiệp đã học vào công tác thực hành nhằm giúp sinh viên đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp trong xã hội hiện nay.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn