Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đánh giá và can thiệp tâm lý cho một trường hợp có triệu chứng lo âu

Đánh giá và can thiệp tâm lý cho một trường hợp có triệu chứng lo âu

Tác giả: Phạm, Lan Ngọc

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 117 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146429  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Can thiệp tâm lý; Triệu chứng lo âu; Tâm lý học lâm sàng

 


Các nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn nhu sau: - Trình bày các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về Rối loạn lo âu. - Xác định công cụ và phƣơng pháp đánh giá, chẩn đoán cho một trường hợp có Rối loạn lo âu. Áp dụng một số liệu pháp Tâm lý cho việc tiến hành can thiệp một ca lâm sàng có Rối loạn lo âu. - Đánh giá hiệu quả của can thiệp, đƣa ra kết luận và khuyến nghị cho ca lâm sàng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn