Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đánh giá tác động một số nhân tố đến nhập khẩu của Việt Nam = Assessing the impact offactors on Vietnam’s imports

Đánh giá tác động một số nhân tố đến nhập khẩu của Việt Nam = Assessing the impact offactors on Vietnam’s imports

Tác giả: Phạm, Thanh Lam

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49602  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Giá tương đối; Nhập khẩu; Thu nhập khả dụng

 


Nghiên cứu này phân tích và xem xét một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu của Việt Nam từ quý 1/2010 đến quý IV/2021, cụ thể là yếu tố giá tương đối và thu nhập khả dụng. Bằng cách sử dụng mô hình hồi quy OLS để khám phá mối quan hệ giữa các biến kinh tế vĩ mô, như: giá tương đối giữa giá nhập khẩu với giá trong nước, thu nhập khả dụng với nhập khẩu. Nghiên cứu cho thấy, tồn tại các mối quan hệ giữa các biến, đặc biệt nhu cầu nhập khẩu phần lớn được giải thích bởi thu nhập khả dụng và có mối quan hệ cùng chiều. Mặt khác, giá tương đối giữa giá nhập khẩu với giá trong nước được tìm thấy có tác động tiêu cực lên nhập khẩu.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn