Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên sư phạm tới quyết định chọn trường đại học của sinh viên một số trường đại học sư phạm trên địa bàn Hà Nội = assessing the impact of the financial support policy for teacher training students on the motivation to choose a university of students at some teacher training universities in hanoi

Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên sư phạm tới quyết định chọn trường đại học của sinh viên một số trường đại học sư phạm trên địa bàn Hà Nội = assessing the impact of the financial support policy for teacher training students on the motivation to choose a university of students at some teacher training universities in hanoi

Tác giả: Phạm, Thị Duyên

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 10 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146037  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Hỗ trợ tài chính; Chính sách hỗ trợ tài chính; Sinh viên; Ngành sư phạm

 


Hỗ trợ tài chính cho sinh viên là chính sách thực hiện chia sẻ chi phí trong giáo dục. Nghiên cứu này tập trung phân tích, đánh giá về những nhân tố thuộc chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm. Từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường động lực lựa chọn khối ngành sư phạm của người học.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn