Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ

Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Nguyễn, Đức Ngọc

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20583  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thuế -- Luận văn thạc sĩ; Quản lý hành chính

 


Luận văn này căn cứ vào những luận cứ khoa học đã được các nhà khoa học trong và ngoài nước công bố về kết quả nghiên cứu liên quan đến mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ nói chung và chất lượng cung cấp dịch vụ có ứng dụng công nghệ vào các hoạt động công quyền, đặc biệt là công nghệ trong lĩnh vực kê khai thuế và các tiện ích nộp thuế nhờ sự hỗ trợ của máy tính, thiết bị thông minh và mạng internet. Bên cạnh đó, luận văn có sự phối hợp của các kiến thức cơ sở lý thuyết cùng kiến thức thường thức hàng ngày phục vụ cho việc hướng dẫn, điều hành các hoạt động liên quan đến thuế, kê khai thuế, nộp thuế và các hoạt động có liên quan của cơ quan thuế và người nộp thuế. Từ đó, để có cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng nên luận văn này, tác giả đã sử dụng phiếu khảo sát để thu thập các thông tin, dữ liệu sơ cấp, trên cơ sở phối hợp và khai thác các điểm mạnh của cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng vào quá trình phân tích các dữ liệu thu được làm căn cứ để đưa ra các kết luận sau này. Cụ thể, tác giả đã sử dụng công cụ phân tích, xử lý dữ liệu thu được bằng phần mềm SPSS21 cùng với việc áp dụng các phương pháp phân tích gồm: “Phân tích thống kê mô tả, kiểm định thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố (EFA), kiểm định mối quan hệ tương quan giữa các nhân tố, kiểm định mối quan hệ giữa sự hài lòng của người nộp thuế thông qua phân tích hồi quy (OLS)”.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn