Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đánh giá rủi ro đối với tài nguyên nước mặt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đánh giá rủi ro đối với tài nguyên nước mặt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Tác giả: Phạm, Thị Thiện

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 106 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142049  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Tài nguyên nước mặt; Biến đổi khí hậu; Ô nhiễm môi trường nước

 


Xác định được chỉ số Hiểm họa (H) đối với tài nguyên nước mặt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Xác định được Mức độ phơi bày (E) của tài nguyên nước mặt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đối với các hiểm họa trong bối cảnh BĐKH. Xác định chỉ số Tính dễ bị tổn thương của tài nguyên nước mặt lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trước các hiểm họa do BĐKH; 3 - Đánh giá được mức độ rủi ro (R) của tài nguyên nước mặt tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn