Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đánh giá quy hoạch sử dụng đất bền vững và đề xuất một số định hướng quy hoạch gắn với liên kết vùng và biến đổi khí hậu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030

Đánh giá quy hoạch sử dụng đất bền vững và đề xuất một số định hướng quy hoạch gắn với liên kết vùng và biến đổi khí hậu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030

Tác giả: Hoàng, Thị Hoài Thương

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 100 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141598  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch sử dụng đất bền vững; Quy hoạch liên kết vùng; Biến đổi khí hậu

 


Tổng quan cơ sở khoa học và pháp lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (thành phố thuộc tỉnh). Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, giai đoạn 2011 - 2020. Đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 của thành phố Quy Nhơn. Phân tích làm rõ những mặt được và những tồn tại, hạn chế trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, những vấn đề chưa hợp lý trong sử dụng đất đai dưới góc độ phát triển bền vững tại thành phố Quy Nhơn. Đề xuất một số định hướng quy hoạch sử dụng đất bền vững giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong bối cảnh cần tăng cường liên kết vùng, thích ứng biến đổi khí hậu và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn