Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đánh giá năng lực thích ứng giảng dạy của giáo viên trong thời đại dịch covid 19: kinh nghiệm thế giới và Việt Nam = Assessment of teachers  teaching adaptive competence in covid 19: experience in the world and Vietnam

Đánh giá năng lực thích ứng giảng dạy của giáo viên trong thời đại dịch covid 19: kinh nghiệm thế giới và Việt Nam = Assessment of teachers' teaching adaptive competence in covid 19: experience in the world and Vietnam

Tác giả: Âu, Quang Hiếu

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 12 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146026  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Giảng dạy -- Năng lực thích ứng; Năng lực giảng dạy -- Tính linh hoạt -- Thời kỳ COVID – 19; Giáo viên -- Giảng dạy -- Năng lực thích ứng

 


Đại dịch COVID-19 đã mang lại những ảnh hưởng mạnh mẽ trên nhiều khía cạnh của cuộc sống trong đó lĩnh vực giáo dục. Chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến, giáo viên sẽ không tránh khỏi những khó khăn trong việc dạy và học trên một môi trường mới. Trong đó, năng lực thích ứng đối với công tác giảng dạy đóng một vai trò to lớn giúp giáo viên đảm bảo quá trình dạy học và nhằm duy trì chất lượng trong giáo dục trực tuyến. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra những cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm bức tranh tổng quan về năng lực thích ứng giảng dạy của giáo viên trong đại dịch COVID-19 ở trên thế giới cũng như Việt Nam

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn