Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đánh giá năng lực người học

Đánh giá năng lực người học

Tác giả: Mai, Tuấn Anh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 87 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143940  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Năng lực; Giáo dục

 


Có thể khẳng định rằng, đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học là một yêu cầu cấp thiết và quan trọng đối với nền giáo dục và đào tạo của chúng ta hiện nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định rằng, trong những năm học sắp tới, phương diện đánh giá trong giáo dục là một vấn đề, nhiệm vụ quan trọng; việc chú trọng, tập trung đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học là thực sự cần thiết. Muốn đưa ra các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đào tạo được nhiều nhân tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau, việc đánh giá năng lực người học ngay từ khi người học ở môi trường giáo dục phổ thông các cấp cho đến giáo dục cao đẳng, đại học là một vấn đề tất yếu.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn