Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành quốc tế học ở các trường đại học Việt Nam

Đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành quốc tế học ở các trường đại học Việt Nam

Tác giả: Phan, Thị Yến

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertation

Mô tả vật lý: 254 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142322  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Sinh viên -- Ngành Quốc tế học -- Đánh giá năng lực; Giáo dục đại học -- Đánh giá; Sinh viên -- Chất lượng đầu ra -- Đánh giá

 


Luận án hướng tới các mục tiêu xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài; nghiên cứu các tài liệu, văn bản về chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và chƣơng trình đào tạo, đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên, mô hình đánh giá năng lực. Xây dựng khung năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học tại Việt Nam và phát triển công cụ dựa trên khung năng lực. Thử nghiệm bộ công cụ trên mẫu đại diện; điều chỉnh và chuẩn hóa bộ công cụ trên diện rộng. Khảo sát đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học bằng bộ công cụ sau điều chỉnh; phân tích và bình luận kết quả khảo sát. Hoàn thiện bộ công cụ, đề xuất điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo. Hướng dẫn cách sử dụng bộ công cụ đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên ngành Quốc tế học.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn