Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đánh giá công tác thực thi chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại miền núi Tây Nghệ An

Đánh giá công tác thực thi chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại miền núi Tây Nghệ An

Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Linh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 116 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141408  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Chính sách công, Nông nghiệp -- Chuyển giao công nghệ; Phát triển nông nghiệp, Nông nghiệp và nhà nước -- Chính sách nhà nước

 


Tổng quan các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước, xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu đối với vấn đề thực thi chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Phân tích thực trạng, đánh giá thực thi chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại miền núi Tây Nghệ An. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao miền núi Tây Nghệ An trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn