Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 -1954

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 -1954

Tác giả: Đinh, Hữu Thuận

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertation

Mô tả vật lý: 220 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146447  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng; Xây dựng hậu phương; Kháng chiến chống thực dân Pháp

 


Tái hiện những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ trong xây dựng hậu phương tại chỗ (1945-1954). - Hệ thống hóa chủ trương của Trung ương Đảng, Khu ủy XII, LKU I, LKU Việt Bắc và chủ trương của Đảng bộ tỉnh về xây dựng hậu phương tại chỗ (1945- 1954); Hệ thống hóa sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong xây dựng hậu phương tại chỗ (1945-1954); Tái hiện các hoạt động của nhân nhân trong các phong trào xây dựng hậu phương tại chỗ do Đảng bộ tỉnh phát động (1945-1954). - Nhận xét ưu điểm, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và đúc rút kinh nghiệm lịch sử trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn