Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Current landscape of English language teaching research in Southeast Asia: A bibliometric analysis

Current landscape of English language teaching research in Southeast Asia: A bibliometric analysis

Tác giả: Bui My Ngoc

Nhà xuất bản: Springer Nature Switzerland AG.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65271  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: ELT research; Research performance; Research productivity; Southeast Asia; Bibliometric review

 


This study sought to provide a comprehensive analysis of English language teaching (ELT) research in Southeast Asia (SEA) using both quantitative and qualitative data. Specifically, this paper sought to describe the characteristics, growth, impact, trajectory, and distribution of ELT research in the SEA region, determine the research themes that emerged and how they have evolved for the past 6 years, and identify the extent of collaboration among SEA ELT scholars. This examination, covering a 6-year period, showcases the breadth and depth of research undertaken in the region. Overall, the research productivity and citations in the region have been increasing during the inclusive years, with Singapore, Vietnam, and Malaysia leading the list in almost all metrics. Research designs have also become more sophisticated in recent years as research contexts and topics continue to expand. Popular topics include teacher cognition and agency, teaching practices, computer-assisted language learning, and teaching macro skills. Although collaboration among SEA countries remains modest, their collaboration with western countries is relatively extensive, especially Vietnam and Singapore. Policy implications and future directions are discussed.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn