Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Cross-sectional analysis of oral healthcare vs. general healthcare utilization in five low- and middle-income countries

Cross-sectional analysis of oral healthcare vs. general healthcare utilization in five low- and middle-income countries

Tác giả: Gutierrez, Karen Sokal

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15586  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Oral health; Dental care; Prenatal care; Child immunizations; LMICs; Ddental caries; Healthcare; Maternalchild health

 


Abstract: Oral health is integral to overall health and is often neglected, especially in low- and middle-income countries (LMICs). Oral disease, including untreated dental caries, affects nearly 3.5 billion people globally, contributing to poor health and quality of life. To examine the relationship between the utilization of general healthcare and oral healthcare, we conducted an exploratory cross-sectional study of first-visit interview data collected from a convenience sample of 3,422 low-income mothers and 4,324 children aged 6 months through 6 years participating in a community-based oral health and nutrition program in five LMICs (Ecuador, El Salvador, India, Nepal, and Vietnam) from 2006-2015. We used descriptive and exploratory association analysis to identify patterns of oral healthcare utilization for mothers and children compared to medical care utilization, specifically maternal prenatal care and child immunizations. Overall, 89.6% of the mothers had received prenatal care for at least one child, but only 76.4% had ever received dental care and 50% were currently suffering from oral health symptoms, primarily oral pain. are compared to those who had not received prenatal care (OR = 2.62, 95% CI: 2.06, 3Mothers who received prenatal care were significantly more likely to have accessed dental c.32). Overall, 95.4% of the children had current immunizations, but only 30.1% had ever received dental care, and 32.4% were currently suffering from oral pain. Children whose immunizations were up-to-date were more likely to have received dental care, with a significant association in Ecuador (OR = 3.29, 95% CI: 2.06, 5.30). Compared to utilization of general healthcare, oral healthcare was under-utilized by mothers and children in our sample from five LMICs. Integration of prevention- and treatment-oriented oral healthcare into primary medical care services, particularly prenatal care and child immunizations, could help increase access to oral healthcare and improve women's and children's oral health.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn