Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Creating Reasonable Workload to Enhance Public Employee Job Satisfaction: The Role of Supervisor Support, Co-Worker Support, and Tangible Job Resources

Creating Reasonable Workload to Enhance Public Employee Job Satisfaction: The Role of Supervisor Support, Co-Worker Support, and Tangible Job Resources

Tác giả: Nguyen Thi Hong Nhung

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63865  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Coworker support; Job satisfaction; Reasonable workload; Supervisor support; Tangible job resources

 


Due to the pressure to do more with less, public employees are having higher levels of unreasonable workload, which can negatively affect their job satisfaction. Despite this, little research examines ways to promote reasonable workload in the public sector. Based on the conservation of resources (COR) theory, this study posits that supervisor support fosters coworker support, which can offer various resources to enhance reasonable workload and in turn, job satisfaction of public sector employees. Furthermore, based on the complementary resources perspective, we propose that tangible job resources magnify the effects of supervisor support and coworker support on reasonable workload. Results of structural equation models with data from the 2019 U.S. Federal Employee Viewpoint Survey support the above hypotheses. This study is important as it demonstrates practical ways to help public employees deal with their workload and enhance job satisfaction.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn