Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Correlation between nitrous oxide emissions and economic growth in Vietnam: An autoregressive distributed lag analysis

Correlation between nitrous oxide emissions and economic growth in Vietnam: An autoregressive distributed lag analysis

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15663  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Autoregressive distributed lag; N2O gas; Gross domestic product; Foreign direct investment; Trade openness; Vietnam

 


In this study, a panel autoregressive distributed lag (ARDL) approach was employed to investigate the nexus between N2O emissions and economic growth in Vietnam with respect to six parameters, i.e., gross domestic product (GDP), foreign direct investment (FDI), gross fixed capital formation (GDI), industry (IND), services (SEV), and trade openness (TRO), respectively, from 1994 to 2018. The obtained results revealed that all factors impact N2O emissions and that the increase in GDP, IND, and FDI could reduce the emissions, with coefficients of −0.011, −0.022, and −0.015, respectively. On the other hand, GDI, SEV, and TRO significantly increased the N2O emissions, with coefficients of 0.015, 0.006, and 0.001, respectively. The adjusted regression of this model was 0.982. Based on the analysis results, the study also proposed some policy implications as follows, which reduce the intensity of N2O emissions while simultaneously promoting economic growth: (1) Reduce SEV and TRO toward the contribution to GDP growth, such as IND, construction, transport, agriculture, and tourism SEV; (2) increase the use of IND and GDI; and (3) perfect the legal framework to encourage economic sectors and businesses to effectively use natural resources, especially re-valuing the cost of carbon emissions

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn