Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Corporate governance and bank risk in Asean countries

Corporate governance and bank risk in Asean countries

Tác giả: Nguyen Quang Khai

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertations

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66082  

Ngôn ngữ: English

Chủ đề: Risk governance structure; Risk governance effectiveness; Risk-taking behavior; Risk management effectiveness; Asean countries

 


This thesis examines the determinants of bank risk governance structure, and the impact of risk governance structure and risk governance effectiveness on bank risk-taking behavior, as well as the impact of risk governance structure and risk governance effectiveness on risk management effectiveness. In the context of regulators around the world trying to provide guidelines for banks to make corporate governance of banks more effective after the 2008 financial crisis, the study of bank risk governance structure and its effectiveness has become increasingly important. By using a sample of 104 commercial banks in ASEAN countries over 2002-2019 period and applying empirical analysis techniques such as FE/RE, Logit, 2SLS, and GMM, this study provides some important findings. First, regarding bank risk governance structure determinants, this thesis finds that risk governance structure (including audit committee size, audit committee independence, financial and accounting experts on the audit committee, audit committee meeting frequency, risk committee existence, and external audit quality) relates positively to a bank‘s scope of operation and monitoring benefit, but negatively to monitoring cost and CEO‘s negotiation power. Second, regarding the impact of bank risk governance structure and risk governance effectiveness on risk-taking behavior, this thesis finds that risk governance structure significantly affects bank risk-taking behavior (measured by insolvency risk, credit risk and operational risk). We also find that the role of risk governance remains unchanged following the 2008 financial crisis and that the relationship between risk governance effectiveness and risk-taking behavior depends on a country‘s institutional quality. Finally, regarding the impact of bank risk governance structure and risk governance effectiveness on risk management effectiveness, this thesis reveals that risk governance structure and its effectiveness are positively associated with risk management effectiveness.This study contributes to the existing corporate governance of bank literature by providing evidence that risk governance structure and its effectiveness play an important role in constraining risk-taking and in enhancing risk management effectiveness. The findings of this thesis offer some useful implications for bank regulators, shareholders, and creditors. Regulators can establish guidelines related to risk governance to manage risk-taking activities and maintain bank stability. Bank shareholders can require banks to restructure their risk governance structure to reduce agency problems relating to risk-taking. Finally, creditors can consider bank risk governance structure as an important factor when considering extending funds to particular banks.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn