Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Comprehensive characterization of halogenated flame retardants and organophosphate esters in settled dust from informal e-waste and end-of-life vehicle processing sites in Vietnam: Occurrence, source estimation, and risk assessment

Comprehensive characterization of halogenated flame retardants and organophosphate esters in settled dust from informal e-waste and end-of-life vehicle processing sites in Vietnam: Occurrence, source estimation, and risk assessment

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15537  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: E-waste; End-of-life vehicle; Halogenated flame retardants; Organophosphate esters; Settled dust; Human exposure

 


Information about the co-occurrence of halogenated flame retardants (HFRs) and organophosphate esters (OPEs) in the environment of informal waste processing areas is still limited, especially in emerging and developing countries. In this study, OPEs and HFRs including polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), novel brominated flame retardants (NBFRs), and chlorinated flame retardants (CFRs) were determined in settled dust from Vietnamese e-waste recycling (WR) and vehicle processing (VP) workshops. Pollutant concentrations decreased in the order: OPEs (median 1500; range 230–410,000 ng/g) ≈ PBDEs (1200; 58–250,000) > NBFRs (140; not detected – 250,000) > CFRs (13; 0.39–2200). HFR and OPE levels in the WR workshops for e-waste and obsolete plastic were significantly higher than in the VP workshops. Decabromodiphenyl ether and decabromodiphenyl ethane are major HFRs, accounting for 60 ± 26% and 25 ± 29% of total HFRs, respectively. Triphenyl phosphate, tris(2-chloroisopropyl) phosphate, and tris(1,3-dichloroisopropyl) phosphate dominated the OPE profiles, accounting for 30 ± 25%, 25 ± 16%, and 24 ± 18% of total OPEs, respectively. The OPE profiles differed between WR and VP dust samples, implying different usage patterns of these substances in polymer materials for electric/electronic appliance and automotive industries. Human health risk related to dust-bound HFRs and OPEs in the study areas was low.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn