Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của thành phố trong thành phố qua thực tiễn tại Thành phố Thủ Đức

Cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của thành phố trong thành phố qua thực tiễn tại Thành phố Thủ Đức

Tác giả: Trần Hồng Nga

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63934  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Mô hình thành phố trong thành phố; City model within the city

 


Xây dựng chính quyền đô thị trước hết là nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước. Theo đó, TP. HCM lựa chọn mô hình chính quyền đô thị tại TP. HCM với việc thành lập mô hình thành phố trong thành phố và không tổ chức HĐND quận, phường. Có thể nói với việc thành lập Thành phố Thủ Đức - đây là lần đầu tiên trong cả nước thành lập đơn vị hành chính là thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Với thuận lợi trong việc thành lập mô hình “thành phố trong thành phố” xuất phát từ sự cụ thể hóa trong Hiến pháp năm 2013 và quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về việc hình thành mô hình này trên thực tế. Tuy nhiên, vì là mô hình mới, chưa có tiền lệ từ trước đến nay, Thành phố Thủ Đức rất cần thêm nhiều cơ chế nhằm tạo nên bộ máy quản lý nhà nước thống nhất, đồng bộ, hiện đại phát huy tính chủ động trong việc khai thác có hiệu quả các nguồn lực và thế mạnh sẵn có tại địa phương.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn