Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Cơ quan Đối ngoại Châu Âu: Sự hình thành, tổ chức và hoạt động (2009-2019)

Cơ quan Đối ngoại Châu Âu: Sự hình thành, tổ chức và hoạt động (2009-2019)

Tác giả: Hồ, Thu Thảo

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertation

Mô tả vật lý: 197 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141621  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Cơ quan đối ngoại Châu Âu; Chính sách đối ngoại; Chính sách an ninh; Quan hệ quốc tế; Liên minh Châu Âu

 


Để đạt được mục tiêu nghiên cứu nói trên, luận án tập trung giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể sau đây: Phân tích các cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn làm nền tảng cho sự ra đời của EEAS. Xác định mục tiêu hoạt động cốt lõi và xuyên suốt của EEAS. - Phân tích các yếu tố nổi bật liên quan đến cơ cấu tổ chức của EEAS. Phân tích sự chuyển biến và xu hướng chính trong hoạt động của EEAS trong giai đoạn 2009-2019. Nhận xét và đánh giá về địa vị pháp lý, sự hình thành, tổ chức, và hoạt động của EEAS - Dự báo về triển vọng phát triển của EEAS trong tương lai, và đưa ra những đề xuất điều chỉnh chính sách phù hợp cho Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn