Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Cơ hội và thách thức của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cơ hội và thách thức của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tác giả: Phạm, Thị Lĩnh

Năm xuất bản: 2020

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49623  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Kế toán; Kiểm toán; Cách mạng công nghiệp 4.0; Công nghệ số

 


Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang là xu thế lớn toàn cầu, phát triển theo cấp số nhân giúp tối ưu hóa các quy trình và phương thức sản xuất. Cuộc cách mạng này đã và đang tạo ra những thay đổi đột phá cho mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, khu vực và toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Cùng với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, cũng giống như các ngành nghề khác, kế toán, kiểm toán Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung phân tích một số cơ hội và thách thức của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam trong CMCN 4.0, từ đó đề xuất một số kiến nghị cần thực hiện.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn