Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thư viện đại học Việt Nam

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thư viện đại học Việt Nam

Tác giả: Đỗ, Tiến Vượng

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 10 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141772  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Bộ máy quản lý thư viện; Đại học Việt Nam

 


Vấn đề đổi mới mới và phát triển mô hình cơ cấu tổ chức đối với thư viện đại học vừa là một vấn đề cần thiết, vừa là vấn đề phức tạp, do sự phụ thuộc của nó vào nhiêu yếu tố phức tạp nêu trên. Vì vậy, các đề xuất trên đây đòi hỏi cần được nghiên cứu và phát triển một cách liên tục.Nhìn chung các thư viện đại học tổ chức theo mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động theo Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học. Với mổ hình cơ cấu tổ chức thư viện đại học như trên phát huy được vai trò của mình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học hiện nay.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn