Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Climate change and rural vulnerability in Vietnam: An analysis of livelihood vulnerability index

Climate change and rural vulnerability in Vietnam: An analysis of livelihood vulnerability index

Tác giả: Thi Anh Nguyet Vo

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63812  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Climate variability; LVI-IPCC; Adaptive capacity; Exposure; ArcGIS

 


Vietnam is a densely populated country, with the majority of its impoverished people living in rural areas. These people lack facilities and means of self-protection against risks, especially natural disasters related to climate change. Therefore, it is necessary to study the livelihood vulnerability under climate change in rural regions of Vietnam. The study was based on the original Livelihood Vulnerability Index (LVI) and LVI-IPCC (the Intergovernmental Panel on Climate Change) combined with the use of dataset from the Vietnam Access to Resources Household Survey (VARHS) in 2018. by using the dataset from the Vietnam Access to Resources Household Survey (VARHS) in 2018. The database is composed of 1,852 rural households in 12 provinces in Vietnam and considers socio-demographic profile, livelihood, health, food, social networks, water status, natural disasters, and climate variability. The results show that the North Central and South Central Coasts are the most vulnerable regions, with a lower LVI score (0.261) but higher LVI-IPCC score (0.012); this is mainly due to higher exposure to disasters—such as floods, sea storms, and tropical depressions—which heavily affect people’s livelihood. The Red River Delta, the Northern Midlands and Mountains, and the Central Highlands are moderately vulnerable. Moreover, the research outcome indicates that the Red River Delta and the Mekong River Delta were more vulnerable in terms of the sensitivity factor due to a higher vulnerability score on food and water components, especially drought and saltwater intrusions

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn