Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Chuyển đổi số trong quản trị nhân sự: Nghiên cứu tại một số doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh = The digital transformation in human resource management: A study in some enterprises in Bac Ninh province s industrial parks

Chuyển đổi số trong quản trị nhân sự: Nghiên cứu tại một số doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh = The digital transformation in human resource management: A study in some enterprises in Bac Ninh province's industrial parks

Tác giả: Đỗ, Thị Hải Hà

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49572  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Khu công nghiệp; Quản trị nhân sự; Chuyển đổi số; Doanh nghiệp

 


Trong những năm qua, khu công nghiệp (KCN) đã thể hiện được vai trò là một thành phần quan trọng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sự phát triển của các KCN, KKT không những góp phần tạo ra giá trị công nghiệp mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo ra nhiều giá trị kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm, tạo cầu cho sự phát triển nhiều ngành nghề. Khu vực doanh nghiệp thuộc các KCN đã đạt được những con số ấn tượng. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 1991 - 2020, tỷ trọng vốn đầu tư của các doanh nghiệp chiếm từ 17% - 25% vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; khu vực doanh nghiệp thuộc các KCN đang tạo việc làm cho hơn 3,6 triệu lao động trực tiếp và khoảng 5-6 triệu lao động gián tiếp. Ảnh hưởng từ làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, lợi thế bắt kịp trào lưu chuyển đổi số, quản lý cơ sở dữ liệu (database), ứng dụng các yếu tố về công nghệ thông tin đang trở thành ưu thế cạnh tranh của các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trọng điểm. Bên cạnh những tác động to lớn, thuận lợi từ chuyển đổi số mang lại là những khó khăn thách thức, khi mà phần lớn người lao động trong các khu công nghiệp này đều là lao động trình độ chưa cao, không phải lao động tri thức, họ chưa hình dung ra chuyển đổi số cần phải làm gì? Song song với đó, các mô tả công việc cũng thiếu sự rõ ràng minh bạch và các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công việc thiếu rõ ràng, không mang lại tác dụng khích lệ thôi thúc sự cống hiến và nỗ lực của người lao động. Đe có thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng lao động ngày càng khắt khe của các doanh nghiệp thuộc các KCN, đòi hỏi phải có cái nhìn tổng quan về chất lượng nguồn nhân lực, cũng như có những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp khu vực này trong giai đoạn chuyển đổi số.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn