Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Chính sách chuyển đổi sở hữu đất đai đô thị Hà Nội cuối thế kỷ XIX - nửa đầu thế kỷ XX

Chính sách chuyển đổi sở hữu đất đai đô thị Hà Nội cuối thế kỷ XIX - nửa đầu thế kỷ XX

Tác giả: Nguyễn, Thị Bình

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Journal Article

Mô tả vật lý: 17 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142212  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đô thị; Hà Nội; Chính sách đất đai; Quyền sở hữu đất đai; Pháp thuộc

 


Nghiên cứu các chính sách ruộng đất trong lịch sử Việt Nam là một chủ đề được đặt ra từ rất sớm, được các học giả đào sâu kỹ lưỡng ở từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử, thu được nhiều thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu đều theo xu hướng gắn liền với các từ khoá: làng xã, nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đây là những “hằng số cơ bản luôn tồn tại và gắn bó hữu cơ với tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam” (Nguyễn Văn Khánh 2015: 11). Do đó, những dự án nghiên cứu về chính sách đất đai đô thị trong lịch sử vẫn còn tương đối ít ỏi và mới mẻ. Trong bài nghiên cứu này, tác giả tập trung làm rõ khái niệm đất đô thị, các loại hình đất đô thị Hà Nội, những pháp chế của một chính thể cai trị mới - chính quyền thực dân Pháp đối với đất đai của khu vực quan trọng này. Bên cạnh đó, nghiên cứu thể hiện rõ quá trình chuyển đổi về quyền sở hữu đất đai ở đô thị Hà Nội giai đoạn cuối thế kỷ XIX - nửa đầu XX.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn