Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Chief marketing officers  future focus and firms  sustainability marketing commitment

Chief marketing officers' future focus and firms' sustainability marketing commitment

Tác giả: Nguyen Ngoc Quynh Thu

Nhà xuất bản: Emerald

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63890  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Chief marketing officers; Future focus; Hardiness; Proactive personality; Sustainability marketing commitment; Vietnam

 


Purpose: This study examines a moderated moderation model in which the hardiness of chief marketing officers (CMOs) moderates the relationship between CMOs' future focus and firms' sustainability marketing commitment (SMC), and this moderating effect is moderated by CMOs' proactive personality. Design/methodology/approach: A sample of 298 CMOs of firms in Vietnam was surveyed to collect data. Confirmatory factor analysis was employed to validate the measures of the constructs used in the model and structural equation modeling (SEM) was used to test the model and hypotheses. Findings: The SEM results reveal that CMOs' future focus had a positive relationship with firms' SMC. Furthermore, both CMOs' hardiness and its interaction with CMOs' future focus had positive effects on firms' SMC. Finally, the three-way interaction between CMOs' future focus, hardiness and proactive personality had a positive effect on firms' SMC.Practical implications: The study findings assist firms in emerging markets in understanding the roles of some key personality-based resources of CMOs in fostering firms' SMC. Originality/value: This study is among the first to investigate the roles of CMOs' personality-based resources (i.e. future focus, hardiness and proactive personality) in firms' SMC, offering insight into the sustainability marketing literature.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn