Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 CHIA SẺ THÔNG TIN GIỮA CÁC THƯ VIỆN CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CHIA SẺ THÔNG TIN GIỮA CÁC THƯ VIỆN CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tác giả: Nguyễn, Lê Phương Hoài

Nhà xuất bản: Đại học Văn Hóa Hà Nội

Năm xuất bản: 2019-12

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: Tr. 15-25

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141714  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Chia sẻ thông tin; Hoạt động thư viện; Thư viện chuyên ngành; Khoa học xã hội

 


Chia sẻ thông tin là sự hợp tác, phối hợp lẫn nhau giữa các cơ quan thông tin - thư viện (TT-TV) để đáp ứng kịp thời các nhu cầu của người dùng tin của mỗi cơ quan. Chia sẻ thông tin chính là quá trình hợp tác giữa các thư viện nhằm huy động một cách tối đa các tiềm năng thông tin của các cơ quan TT-TV. Hợp tác chia sẻ thông tin giúp cho cơ quan TT-TV nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng nguồn vốn, bằng cách không bổ sung những tài liệu có thể có được thông qua hợp tác liên thư viện để chia sẻ thông tin, tập trung bổ sung những tài liệu cần thiết nhất, phù hợp nhất cho đối tượng chính sử dụng. Bài viết trình bày hoạt động chia sẻ thông tin giữa các thư viện chuyên ngành khoa học xã hội (KHXH) thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Đánh giá những ưu, hạn chế và đề xuất một số giải pháp tăng cường chia sẻ thông tin giữa các chuyên ngành KHXH.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn