Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Characteristics, in-hospital management, and complications of acute myocardial infarction in northern and Central Vietnam

Characteristics, in-hospital management, and complications of acute myocardial infarction in northern and Central Vietnam

Tác giả: Quyen, Bui T.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15686  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Acute myocardial infarction; Pre-hospital delay; Incidence rate; Mortality; Percutaneous coronary intervention; Vietnam

 


Introduction: Contemporary data on the epidemiology of acute myocardial infarction (AMI) in Vietnam are extremely limited. Methods: We established population-based registries of residents from 2 provinces in a northern urban (Hai Phong), and a central rural (Thanh Hoa), province of Vietnam hospitalized with a validated first AMI in 2018. We described patient characteristics, in-hospital management and clinical complications, and estimated incidence rates of AMI in these two registries. Results: A total of 785 patients (mean age = 71.2 years, 64.7% men) were admitted to the two hospitals with a validated first AMI. Approximately 64% of the AMI cases were ST-segment-elevation AMI. Patients from Thanh Hoa compared with Hai Phong were more likely to delay seeking acute hospital care. The incidence rates (per 100,000 population) of initial AMI in Thanh Hoa and Hai Phong were 16 and 30, respectively. Most patients were treated with aspirin (Thanh Hoa: 96%; Hai Phong: 90%) and statins (both provinces: 91%) during their hospitalization. A greater proportion of patients in Hai Phong (69%) underwent percutaneous revascularization than those in Thanh Hoa (58%). The most common in-hospital complications were heart failure (both provinces:12%), cardiogenic shock (Thanh Hoa: 10%; Hai phong: 7%); and cardiac arrest (both provinces: 9%). The in-hospital case-fatality rates for patients from Thanh Hoa and Hai Phong were 6.8% and 3.8%, respectively. Conclusions: The incidence and hospital case-fatality rates of AMI were low in two Vietnamese provinces. Extent of pre-hospital delay and in-hospital use of evidence-based therapies were suboptimal, being more prominent in the rural province.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn