Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Characteristics and health impacts of PM(2.5)-bound PCDD/Fs in three Asian countries

Characteristics and health impacts of PM(2.5)-bound PCDD/Fs in three Asian countries

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15601  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: PCDD/Fs; PM2.5; Source apportionment; Carcinogenic risk

 


Abstract: Polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans (PCDD/Fs) were ubiquitous, persistent chemical compounds attached to particulate matter in the atmosphere. We aimed to study the characteristics of these pollutants in atmospheric PM(2.5) of three Asian countries, including Taiwan (Taipei), Thailand (Chiang Mai), and Vietnam (Hanoi). We carried out a source apportionment analysis to determine significant PCDD/F contributors in these areas. Multiple media model was conducted to access the health impact assessment. The PM(2.5) concentration in Taipei (n = 7), Chiang Mai (n = 20), and Hanoi (n = 10) were 18.4 ± 6.21 μg/m(3), 133 ± 49.5 μg/m(3), and 88.1 ± 12.6 µg/m(3), respectively. The PCDD/Fs level in Hanoi was 92.4 ± 67.3 fg I-TEQ/m(3,) and in Taipei and Chiang Mai was 5.01 ± 2.39 fg I-TEQ/m(3) and 14.4 ± 13.1 fg I-TEQ/m(3), respectively, which showed that the higher PM(2.5) concentration was not necessary to follow with higher PCDD/Fs level. In all three cities, the effect of traffic on ambient PCDD/F level was significant (23-25 %). However, we also observed the specific sources of PCDD/Fs in each city during the sampling periods, namely long-range transport (Taipei, 55 %), Biomass/open burning (Chiang Mai, 77 %), and industrial activities (Hanoi, 34 %). In the carcinogenic risk estimation, the highest median total carcinogenic risk was in Hanoi (5.87 × 10(-6)), followed by Chiang Mai (1.06x10(-6)), and Taipei (2.95 × 10(-7)). Although diet was the major absorption pathway, the food contributor of exposure differed among the three areas due to the difference in food consumption composition.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn