Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Capital structure choices and stock market volatility: Evidence from Chinese listed firms

Capital structure choices and stock market volatility: Evidence from Chinese listed firms

Tác giả: Thi Huong Giang Vuong

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65151  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Stock market volatility; Arket leverages; Ank debts; Rade credit; Anel data; Uantile regression (QR)

 


An essential issue of listed firms is adjusting their capital structure as stock market volatility increases. Our study examines this concern by using panel data of the Shanghai Stock Exchange for the period 2008–2018. We find that stock market volatility has immediate positive effects on both total market leverage and short-term market leverage but a negative influence on the long-term market leverage of Chinese listed firms. In this scenario, Chinese listed firms adjust their debt structure by using high bank debts and cutting trade credit due to lower debt costs. Further analyses confirm that the proportion of bank debts to total debts visibly increases while that of trade credit to total debts distinctly decreases. Furthermore, we implement robust tests regarding potential issues, such as sample selection, model selection, endogenous factors, and quantile regression to strengthen the robustness of the main findings. This study provides the first framework for investigating a link between the stock market volatility and capital structure decisions in a typical emerging market.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn