Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Cảnh huống ngôn ngữ của cộng đồng người Mông ở huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La

Cảnh huống ngôn ngữ của cộng đồng người Mông ở huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La

Tác giả: Nguyễn, Trung Kiên

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertation

Mô tả vật lý: 337 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141990  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số; Cảnh huống ngôn ngữ; Dân tộc Mông

 


Để thực hiện được những mục đích nghiên cứu đã được đặt ra, luận án xác định những nhiệm vụ cụ thể sau: i) Hệ thống hóa và giới thiệu một cách có chọn lọc các lí thuyết về NNHXH và đặc biệt là lí thuyết về cảnh huống ngôn ngữ có liên quan đến nội dung luận án. ii) Giới thiệu khái quát về đặc điểm tự nhiên; đặc điểm kinh tế - xã hội của huyện Bắc Yên; cộng đồng dân tộc Mông ở Bắc Yên về số lượng người, hình thức cư trú, ngành Mông; tiếng Mông. iii) Miêu tả và chỉ ra các đặc điểm nổi bật về cảnh huống ngôn ngữ của cộng đồng người Mông ở huyện Bắc Yên dựa theo ba tiêu chí về lượng, về chất và về thái độ ngôn ngữ. Trên cơ sở đó, đánh giá được vị trí, vai trò và mối quan hệ của các ngôn ngữ hiện đang tồn tại và hành chức trong cộng đồng người Mông ở huyện Bắc Yên.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn