Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam = Factors affecting the credit growth of commercial banks in Vietnam

Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam = Factors affecting the credit growth of commercial banks in Vietnam

Tác giả: Đỗ, Văn Lộc

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49589  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ngân hàng; Dữ liệu bảng; Tăng trưởng; Tín dụng; Ngân hàng thương mại

 


Bài báo nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố nội tại ngân hàng và yếu tố vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ngân hàng được thu thập từ báo cáo tài chính của 23 NHTM Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021 và dữ liệu vĩ mô được thu thập từ Thomson Reuter, World Bank và Tổng cục Thống kê. Phương pháp hồi quy dữ liệu bảng POOL, FEM, REM và FGLS được sử dụng để phân tích dữ liệu và kiểm định mô hình. Với phương pháp FGLS, kết quả cho thấy, 3/8 biến độc lập có tác động đến tăng trưởng tín dụng tại NHTM Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng trưởng tín dụng hợp lý của các NHTM Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn