Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố tác động đến quy mô kinh tế của các địa phương tại Việt Nam

Các yếu tố tác động đến quy mô kinh tế của các địa phương tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Trang

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65390  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: GRDP; Quy mô kinh tế; Mô hình POLS; FEM; REM; FGLS; Economies of scale; POLS model

 


Lý do chọn đề tài : Phân tích mối quan hệ kinh tế giữa các địa phương đã có nhiều nghiên cứu thực hiện, trong đó các nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quy mô kinh tế giữa các địa phương. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu trước đều thu thập quy mô GRDP trước năm 2017 do Cục Thống kê cấp tỉnh biên soạn và công bố. Theo Tổng cục Thống kê, trong thời gian dài tồn tại sự chênh lệch lớn giữa GRDP của 63 tỉnh, thành và GDP của Việt Nam. Do vậy, để hạn chế sự chênh lệch, tiến đến thống nhất số liệu giữa địa phương và Trung ương ngày 22/5/2015 Thủ tướng đã ký Quyết định số 715/QD-TTg về phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Đề án, từ năm 2017 trở đi Tổng cục Thống kê sẽ chịu trách nhiệm biên soạn và công bố GRDP cấp tỉnh, thành. Từ những lý do trên, tác giả quyết định chọn đề tài: “Các yếu tố tác động đến quy mô kinh tế của các địa phương tại Việt Nam” với việc sử dụng nguồn số liệu tin cậy hơn để đánh giá các tác động các yếu tố đến quy mô kinh tế của các tỉnh, thành tại Việt Nam làm đề tài nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu tập trung vào mục tiêu chính là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô kinh tế giữa các tỉnh, thành tại Việt Nam giai đoạn 2010-2019. Trong đó, các mục tiêu cụ thể được xác định như sau: - Xây dựng mô hình hồi quy ước lượng dữ liệu bảng đối với các tỉnh, thành tại Việt Nam; - Xác định các yếu tố tác động đến quy mô kinh tế của các địa phương tại Việt Nam; - Đưa ra các hàm ý chính sách trong xây dựng chính sách kinh tế - xã hội tại các địa phương. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp được tổng hợp từ Niên giám 63 tỉnh, thành của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019 với các chỉ tiêu được thu thập gồm quy mô GRDP, quy mô lao động, quy mô tổng vốn đầu tư và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp tỉnh. Nghiên cứu tiến hành ước lượng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng (panel data) như mô hình POLS, FEM, REM và FGLS với sự hỗ trợ của phần phầm thống kê R nhằm ước lượng các nhân tố tác động đến quy mô GRDP của các tỉnh, thành tại Việt Nam. Nghiên cứu tiến hành các bước phân tích thống kê mô tả về dữ liệu nghiên cứu, thực hiện ước lượng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng, tiến hành các bước kiểm định, so sánh các mô hình nhằm tìm kiếm mô hình phù hợp với dữ liệu được thu thập, sau cùng nghiên cứu tiến hành kiểm định các giả thuyết vi phạm và cách khắc phục thông qua ước lượng bằng phương pháp Bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Square- FGLS). Kết quả nghiên cứu: Kết quả thực nghiệm cho thấy yếu tố lao động có tác động thuận chiều với mức độ tác động lớn đến quy mô nền kinh tế GRDP của 63 tỉnh, thành tại Việt Nam. Trong điều kiện các yếu tố khác được xem như không đổi, khi quy mô lao động của tỉnh, thành tăng thêm 1% thì sẽ thúc đẩy quy mô nền kinh tế (lngrdp) của tỉnh, thành trung bình tăng khoảng 0,9%. Tổng thu ngân sách có tác động thuận chiều đến quy mô nền kinh tế GRDP của 63 tỉnh, thành tại Việt Nam và khi tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành tăng thêm 1% thì sẽ thúc đẩy quy mô nền kinh tế (lngrdp) của tỉnh, thành trung bình tăng khoảng 0,3%. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành tại Việt Nam có tác động thuận chiều đến quy mô nền kinh tế GRDP của 63 tỉnh, thành tại Việt Nam và khi tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành tăng thêm 1% thì sẽ thúc đẩy quy mô nền kinh tế (lngrdp) của tỉnh, thành trung bình tăng khoảng 0,2%.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn