Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ

Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Lâm, Thị Thanh Mỹ

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20584  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lý hành chính; Thuế -- Luận văn thạc sĩ

 


Mục tiêu chính của luận văn là nghiên cứu là xây dựng mô hình là nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục Thuế khu vực Đức Linh – Tánh Linh tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu được tiến hành thông qua 02 giai đoạn là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 298 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trên địa bàn hai huyện Đức Linh và huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa cơ sở lý thuyết về hành vi tuân thủ thuế và mô hình của các nghiên cứu trước bao gồm 06 thành phần: Thuế suất; Tính đơn giản của việc kê khai thuế; Hiệu quả trong việc quản lý thuế của cơ quan thuế; Nhận thức doanh nghiệp về thuế; Nhận thức về mức xử phạt và Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu định lượng thực hiện các bước kiểm định như phân tích hệ số Cronbach’s Alpha để đánh giá độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA) về mức độ phù hợp của dữ liệu, phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tính bội để kiểm định sự phù hợp của mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Các bước kiểm định, phân tích được thực hiện trên phần mềm SPSS 20.0. Kết quả có được sau khi thực hiện các kiểm định độ tin cậy thang đo, kiểm định sự phù hợp của mô hình, kiểm định giả thuyết và các bước phân tích. Nghiên cứu cho thấy hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục Thuế khu vực Đức Linh – Tánh Linh bị tác động bởi 06 yếu tố như sau: Nhận thức doanh nghiệp về thuế (Beta = 0,485), Thuế suất (Beta = - 0,293), Hiệu quả trong việc quản lý thuế của cơ quan thuế (Beta = 0,189), Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp (Beta = 0,190), Tính đơn giản của kê khai thuế (Beta = 0,156), Nhận thức mức xửphạt (Beta = 0,150). Kết quả nghiên cứu này giúp ngành Thuế tại huyện Đức Linh và huyện Tánh Linh tập trung vào các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục Thuế khu vực Đức Linh – Tánh nhằm đề ra những giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp theo hướng hiện đại phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn