Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ công chức khối hành chính trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ công chức khối hành chính trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65369  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Động lực của nhân viên; Quản trị nhân sự; Employee motivation; Personnel management

 


Nguồn nhân lực là một trong những nhân tố quan trọng, tác động đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Khi con người có động lực làm việc thì hiệu suất làm việc sẽ đạt kết quả cao hơn, đồng thời tỉ lệ nghỉ việc, bỏ việc sẽ thấp hơn (Arman, 2009). Nghiên cứu này nhằm tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức khối hành chính trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua thảo luận nhóm bằng cách phỏng vấn các chuyên gia. Qua đó sẽ khám phá, hiệu chỉnh và bổ sung các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ công chức khối hành chính trên địa bàn huyện Hóc môn, Thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra trong mô hình nghiên cứu đề xuất. Mô hình nghiên cứu gồm 6 biến độc lập: “1. Đặc điểm công việc, 2. Khen thưởng và ghi nhận, 3. Đào tạo và phát triển, 4. Điều kiện làm việc, 5. Sự ổn định trong công việc, 6. Chính sách tiền lương và phúc lợi” và biến phụ thuộc là: “Động lực làm việc của đội ngũ công chức khối hành chính”. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy yếu tố: “Chính sách tiền lương và phúc lợi” tác động mạnh nhất đến biến phụ thuộc “Động lực làm việc của đội ngũ công chức”. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua bảng câu hỏi, xử lý dữ liệu qua phần mềm SPSS 20.0. Bước nghiên cứu này nhằm đánh giá các thang đo, đo lường động lực làm việc của cán bộ công chức khối hành chính ảnh hưởng đến từng nhân tố trong mô hình. Đối tượng được khảo sát trong nghiên cứu này là cán bộ công chức khối hành chính trên địa bàn huyện Hóc môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đã tóm tắt kết luận và đề xuất một số giải pháp cho các ban ngành trên địa bàn huyện Hóc Môn. Bên cạnh đó tác giả còn chỉ ra những hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn