Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố quản trị nguồn nhân lực tác động đến hiệu suất công việc của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Các yếu tố quản trị nguồn nhân lực tác động đến hiệu suất công việc của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Nguyễn Phương Bình

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66476  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Quản trị nguồn nhân lực; Hiệu suất công việc; Cán bộ - công chức; Human resource management; Work performance; Cadres and civil servants

 


Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định các yếu tố quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến Hiệu suất công việc của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Với số liệu phân tích được thu thập thông qua phương pháp thuận tiện với cỡ mẫu là 172 cán bộ, công chức. Phương pháp phân tích bao gồm: kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 yếu tố quản trị nguồn nhân lực có tác động đến Hiệu suất công việc của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: Phong cách lãnh đạo phụng sự; Đào tạo và phát triển; Phân tích công việc; Động lực phụng sự công; Đánh giá cán bộ; Chính sách lương, thưởng. Đây cũng là những căn cứ quan trọng để tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị về quản trị nguồn nhân lực nhằm góp phần gia tăng Hiệu suất công việc của cán bộ, công chức.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn