Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Các yếu tố chất lượng dịch vụ đào tạo nghề ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Các yếu tố chất lượng dịch vụ đào tạo nghề ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Lê Thị Huế Nhi

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66667  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Sự hài lòng; Cơ sở đào tạo nghề; Thành phố Vĩnh Long; Satisfaction; Vocational training institution; Vinh Long city

 


Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Vĩnh Long; đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Trên cơ sở lược khảo các lý thuyết, các nghiên cứu của các tác giả khác đã thực hiện và kết quả phỏng vấn Lãnh đạo quản lý của tỉnh và doanh nghiệp, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 05 nhân tố giả thuyết có ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học nghề gồm: Chương trình đào tạo, Chất lượng giáo viên, Cơ sở vật chất, Sự tin cậy và Môi trường giáo dục. Sau khi thực hiện khảo sát đối với 165 học viên đang tham gia khóa học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Tác giả đã tiến hành phân tích, đánh giá các thang đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên thông qua phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu trong phân tích hồi quy đã xác định được 04 yếu tố ảnh hưởng tích cực ở các mức độ khác nhau đến sự hài lòng của học viên tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Trong đó, yếu tố Chất lượng giáo viên cho kết quả có sự ảnh hưởng mạnh nhất đến Sự hài lòng của học viên. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người học nghề đối với chất lượng dịch vụ đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn